Баркодове за списания ISSNISSN Barcode

 

Международните стандартни серийни номера са номерата, разпределени за всички периодични издания като списания или журнали. Тези номера се подават чрез международна организация, която разпределя всички ISSN номера. Ако вече имате ISSN номер, можете да закупите изображенията на баркод за него по-долу. Ако имате нужда от ISSN номер, можете да кандидатствате за него тук.

Преди да закупите своя баркод ISSN, може да помислите в кой формат искате да бъде вашият баркод ISSN.

Баркодове ISSN се предлагат в 3 основни формата:

1. 8-цифреният ISSN номер се преобразува в 13-цифрено число (EAN-13), като към началото се добавя 977, като се премахва контролната цифра, добавят се две цифри (00) до края и се преизчислява контролната цифра. След това номерът се създава като изображение, използвайки символи EAN-13, което лесно може да се чете от всички баркод скенери и по същество е същото като другите продукти с баркодове EAN-13 върху тях, които влизат в магазините. В този случай същия номер ще бъде отпечатан на всеки брой на списанието.

2. Отново 8-цифрения номер ISSN се преобразува в 13-цифрено число. Този път обаче добавеното „00“ в края се променя по различен начин, за да се създаде различно изображение EAN-13 всеки път. В този случай за всеки брой на списанието ще се създаде отделно баркод изображение.

3. Окончателният формат включва преобразуване на номера ISSN по същия начин като в първата опция, но в този случай се добавя допълнителен двуцифрен допълнителен код, с което се създава 15-цифрен номер (EAN-13 + 2). Допълнението се променя за всеки брой и може да бъде направено на месечна (01-12) или седмична (01-52) база (или по друг начин, който желаете).

Във Великобритания форматът 13+2 (вариант 3) е най-разпространеният. Други държави по-скоро предпочитат 13-цифрения формат (опции 1 и 2). – Добра идея е да проверите магазините, в които се надявате да зареждате списанието си, за да установите кой формат е най-често срещаният.

Трябва да се отбележи, че варианти 2 и 3 включват създаването на множество изображения за номера ISSN и следователно са по-скъпи.

След като получим поръчката Ви, ние ръчно ще създадем баркода ISSN за Вас и ще Ви го изпратим по имейл. Това обикновено отнема 2-24 часа, в зависимост от часа на деня/седмицата, в който правите поръчката. Нашето обичайно работно време е 7:00 ч. до 19:00 ч. от понеделник до петък (новозеландско време), в допълнение на което обработваме някои поръчки в събота, когато е възможно.

Ако имате книга и изисквате баркодове за нея, моля, вижте нашия раздел баркодове за книги.

Ако сте отпечатали музика, ще трябва да получите Международен стандартен музикален номер (ISMN) и след това да го получите, превърнат в баркод изображения. 13-цифреният ISMN, напр. 979-0-2600-0043-8, може да /coe превърнdj в 13-цифрен баркод EAN-13 (точно както ISBN номерата на книгите се превръщат в баркодове). Ако имате ISMN номер и се нуждаете от изображения на баркод за него (вертикалните черни барове и белите пространства), моля, купете „баркод изображения ISBN“ и въведете ISMN номера в секцията за допълнителна информация.

Имам ли нужда от баркод ISSN?

Нуждаете се от номер ISSN (и съответния баркод) за всичко, което се счита за „периодика“ – например списания, вестници, журнали, годишници, директории и серийни монографии.

Следните артикули не се считат за „периодика“, поради което не трябва да имат номер ISSN: инструкции за употреба; еднократни „книго-списания“; плакати; списания или вестници специални издания; периодика, която не е предназначена за публично разпространение; дневници; календари; пощенски каталози; и кръстословици за попълване или книги с пъзели.

Артикулите, които не отговарят на условията за ISSN, ще се нуждаят от стандартен „Пакет баркодове EAN-13“ (можете да го закупите от нашата страница-магазин). Ако артикулът е книга (напр. ръководство), той може да отговаря на условията за ISBN и съответния баркод.