Въведение в баркодовете

Баркодове за продукти на дребно

 • Баркодовете се използват за продукти, продавани на дребно, за да помогнат на търговците на дребно. Те се използват за сканиране на касата, проследяване на запасите и др. За баркодовете за продажба на дребно няма законови изисквания. Те обаче трябва да отговарят на приетите стандарти за търговия на дребно.
 • Има три типа баркодове за продажба на дребно:
  • EAN13 – 13-цифрени глобално уникални баркодове, използвани в повечето страни извън САЩ и Канада – може да се използват за продукти в световен мащаб.
  • UPC (наричан още UPC-A) – 12-цифрени глобално уникални баркодове, често използвани в САЩ и Канада, но могат да бъдат използвани за продукти по целия свят.
 • Нашите номера на баркод EAN13 и UPC могат да се използват за всеки продукт на дребно, с изключение на книги и списания.
 • Книгите изискват ISBN, който се превръща в баркод ISBN (във формат EAN13).
 • Списанията изискват номер ISSN, който се превръща в баркод ISSN (във формат EAN13).
 • обаче е САМО споразумение за лицензиране и обикновено ще трябва да попълвате формуляри за членство в няколко страници, да заплащате такси за присъединяване и годишни такси за подновяване и след това да изчакате одобрение. Друга възможност е да закупите баркодовете си от истинска компания за препродаване на баркодове, като нас.
 • Търговските номера на баркодовете са уникални в световен мащаб и са защитени.  Не можете просто да направите номера на баркодовете, които да използвате (освен ако не продавате само вашите продукти във вашия собствен магазин). Номерата на баркодовете трябва да бъдат закупени или получени чрез споразумение за лицензиране. Получаването на номера на баркод от организация за лицензополучатели обикновено е много скъпо.
 • Няма информация за продукта, кодирана в баркодовете за продажба на дребно. Номерата на баркодовете са чисто уникални номера, ефективно изготвени от голяма международна база данни и разпределени за вас. Баровете на баркода САМО кодират номера, показан под тях. Сканирането на баровете е само бърз начин да въведете номера на баркода в компютърна система на търговците на дребно, така че информацията за продукта, ценообразуването и т.н. да се покажат на касата.
 • Вашият търговец на дребно трябва ръчно да свърже номера на баркода с данните за вашия продукт в своята система. Когато търговец на дребно за първи път получи продукта ви, той ще сканира баркода или ще въведе номера на баркода в своята компютърна система. Те ще въведат и друга информация за продукта, например име на продукта, описание, цена на дребно, доставчик и т.н. След това, когато баркодът се сканира на касата, ще се покаже правилната информация. По-големите вериги за търговия на дребно ще изискват да въведете цялата тази информация във формуляр, който автоматично се въвежда в компютърната им система.
 • Необходим е различен номер на баркод за всеки уникален продукт – и след това можете да продавате хиляди или милиони броя от същия продукт със същия номер на баркод. Например, ако имате три различни продукта и всеки има пет различни цвята, ще Ви трябват 3 x 5 = 15 баркода.
 • Най-добрият начин да получите баркод върху продукта си е да включите изображението на баркода в дизайна на опаковката на продукта. Ние доставяме баркод изображения за печат на вашия продукт. Ако вече сте отпечатали опаковката на продукта си, можете да добавите баркод с отделен етикет за лепене.
 • Номерата на баркодове не казват НИЩО за страната на произход на продукта или фирмата. Първите цифри на номера на баркод САМО показват страната на произход на НОМЕРА НА БАРКОДА. Нашите номера започват с 07, което показва, че НОМЕРЪТ идва от САЩ. Имаме хиляди клиенти, които използват безпрепятствено десетки хиляди баркодове в над 100 страни.
 • Нашите баркодове могат да бъдат сканирани от ВСИЧКИ търговци на дребно В ЦЕЛИЯ СВЯТ. Много малка група търговци на дребно обаче имат допълнителни изисквания, които ограничават баркодовете. За подробности относно приемането на баркодове в световен мащаб вижте https://barcode-bg.bg/barcode-acceptance/
 • Нашите баркодове могат да се използват във ВСИЧКИ държави, с изключение може би на Китай. Някои китайски дистрибутори настояват продуктите, които разпространяват, да имат номера на баркод, произхождащ от GS1 във вашата държава. Това е така, защото те неправилно вярват, че първите няколко цифри от номера на баркода показват страната на произход на продукта. Това не е вярно. Да, това неприятно погрешно мнение може да бъде много скъпо за някои производители, които искат да продават продуктите си в Китай, тъй като тези китайски дистрибутори оказват натиск върху производителя да получи GS1 баркодове – присъединяването към GS1 е отнемащо време и скъпо, и е свързано с адвокати и фирми за събиране на дългове, ако не плащате таксите за подновяване.
 • Не е необходимо регистрационните баркодове на дребно да бъдат регистрирани, но въпреки това можете да ги регистрирате, ако искате. Ако закупите баркодове за продажба на дребно (EAN или UPC) от нашето дружество, ще можете да регистрирате номерата на баркод и подробностите за продукти безплатно в Международната база данни с баркодове.

НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА ЗАКУПИТЕ БАРКОДОВЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНО (EAN или UPC)

Баркодове за кашони

 • Баркодове могат да се използват за кашони, съдържащи продукти на дребно. Тези кашони се използват за доставка и съхранение.
 • Баркодовете ITF-14 са общи баркодове за кашони.
  • Това са 14-цифрени номера, базирани на номера на баркода на продукта за продажба на дребно в кашона
  • Те са само за кашони за доставка и съхранение. Ако кашонът се продава на дребно, той трябва да има баркод за продажба на дребно (EAN13 или UPC), а не баркод ITF-14, например кутия с вино може да бъде закупена като отделна единица от клиент, така че е необходим баркод за продажба на дребно (EAN13 или UPC).
  • Тези баркодове са по-големи от баркодовете на дребно и трябва да имат плътна хоризонтална линия отгоре и отдолу.

КЛИКНЕТЕ ТУК, ЗА ДА ЗАКУПИТЕ БАРКОДОВЕ ЗА КАШОНИ ITF-14

QR Кодове

 • QR кодовете са квадратни баркодове, които донякъде изглеждат като лабиринт.
 • QR кодовете могат да се използват за връзка към URL адрес на уеб сайт или за посочване на информация.
 • QR кодовете могат да се използват за продукти за продажба на дребно, НО продуктът ще има нужда И от баркод за продажба на дребно върху себе си. Баркодът за продажба на дребно се сканира от търговеца на дребно за ценообразуване и т.н. на касата.

Баркод изображения

 • Баркодовете могат да бъдат създадени с много различни формати на кодиране.
  • Някои от тези формати са подходящи за продукти на дребно и книги/списания (EAN13, UPC-A, EAN8)
  • Някои от тези формати са използваеми за кашони (баркодове ITF-14)
  • Някои от тези формати са полезни за проследяване на палети или контейнери за превоз
  • Някои от тези формати се използват за проследяване на запасите и за инвентаризация (напр. за книги в библиотека или за етикетиране на активи)
  • Някои от тях са двуизмерни, например QR кодовете, и съдържат информация или връзки към URL адреси на уеб сайт.
 • Можем да създадем баркодове във всички тези формати

КЛИКНЕТЕ ТУК, ЗА ДА ЗАКУПИТЕ БАРКОД ИЗОБРАЖЕНИЯ