Импресум

Баркод1 България:
Търговска марка на International Barcodes Limited (NZ)

Оператор и контакт:
International Barcodes Limited (Нова Зеландия)
2C Handley Ave, Narrow Neck, Оукланд 0624, Нова Зеландия
Имейл: [email protected]
Тел.: +64 9 445 1296

Упълномощен едноличен представител:
Дейвид Алис

Регистрирам:
NZBN: 9429030122956
Фирмен номер: 564479

Търговски съд:
Нова Зеландия

Данъчен идентификационен номер:
112-031-987 (Нова Зеландия)

Отговорност за съдържанието:
Дейвид Алис: Адресът е както по-горе.

Процедура за рекламации
Онлайн разрешаване на спорове по чл. 14 ал. 1 ODR-VO:
Платформа на Европейската комисия за онлайн разрешаване на спорове (OS) за потребители: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Артикулите, които продаваме, не са потребителски артикули.
Ние не желаем или сме задължени да участваме в процедура за уреждане на спорове пред потребителски арбитражен съвет.

Източници за придобити изображения:

Copyright International Barcodes Limited (Нова Зеландия)
Creative Commons

×